FITA discipline

Osnivanjem međunarodne streličarske federacije (FITA) formulisan je skup pravila i disciplina za takmičenje u metnom streličarstvu koja važe u celom svetu i koja se primenjuju na Olimpijadi.

U zavisnosti od opreme koju streličari koriste, tačnije od vrste luka formirane su tri divizije (ili stila) - recurve (olimpijski luk), compound (složeni luk) i goli luk (bare bow) - koje se međusobno ne takmiče. Na Olimpijadi je dozvoljena isključivo upotreba olimpijskog luka. Muškarci i žene se takmiče posebno. U zavisnosti od starosne dobi postoje kategorije juniora, seniora i veterana.

Posto se streličarska takmičenja održavaju kako na otvorenom (outdoor) tako i u zatvorenom prostoru (indoor), za obe vrste takmičenja precizirane su odgovarajuće distance, dimenzije meta u koje se gađa i broj strela koje se ispaljuju po jednoj seriji odn. ukupno. Za sve FITA discipline postoje nacionalna, regionalna i svetska takmičenja, vode se podaci o rekordima a postoji i zvanična rang lista streličara formirana na osnovu uspeha streličara na pomenutim turnirima (poput ATP liste u tenisu).

 

FITA distance

Indoor 18 m

Gađa se sa distance od 18 m u lice prečnika 40 cm na kome je 10 koncentricnih krugova. Prečnik kruga 10 se razlikuje za olimpijski luk i compound (za olimpijski luk je veličine 4 cm, a za compound 2 cm). U praksi se, pak, najčešće gađa u skraćena lica (krugovi od 10 do 6 - pogodak izvan računa se kao 0) poređana po tri jedno ispod drugog ili poređana u trougao.

U toku takmičenja ispaljuje se dva puta po 10 serija od po tri strele (ukupno 60 strela). Obično se između prvih 30 i drugih 30 strela pravi pauza. Streličar ima na raspolaganju 2 min za ispaljenje 3 strele. Maksimalan skor je 600.

Pravila su u ovom slučaju ista za muškarce i žene.

Indoor 25 m

Pravila su ista kao za FITA 18 m osim sto se sa distance od 25 m puca u lice prečnika 60 cm.

Outdoor

FITA round

Na otvorenom se gađa sa 4 distance - 90, 70, 50 i 30 m. Sa 90 i 70 m gađa se u lica prečnika 122 cm (6 serija od po 6 strela), a sa 50 i 30 m u lica prečnika 80 cm (12 serija od po 3 strele). Ukupno se ispali 144 strele a maksimalan skor je 1440.

U ovom slučaju, distance za žene se razlikuju. Žene pucaju sa 70, 60, 50 i 30 m. Ostala pravila su ista.

Streličar ima na raspolaganju 2 min za ispaljenje 3 strele odn. 4 min za 6 strela.

Olimpic round

Olimpijska runda sastoji se iz dva dela: eliminacione runde i finalne runde. Pre ulaska u eliminacionu rundu održava se kvalifikaciona runda čiji je cilj da se proberu 64 najbolja takmičara. 

U eliminacionoj rundi streličari pucaju individualne mečeve u okviru eliminacionih grupa od po 8 streličara (ukupno 8 grupa obeleženih sa A, B, C, D , E , F, G, H), i to tako da prvoplasirani puca sa 64., drugoplasirani sa 63. itd. (detaljna šema eliminacija u olimpijskoj rundi može da se preuzme sa FITA sajta - preuzeti FITA Rule Book) Streličari pucaju u paru sa distance od 70 m (muškarci) odnosno 60 m (zene) u lice prečnika 122 cm. Puca se 3 seta od po 6 strela. Streličari imaju 4 minuta da ispucaju set od 6 strela. 

U finalnoj rundi 8 preostalih streličara pucaju 4 seta od po 3 strele (imaju 2 minuta za ispucavanje seta od 3 strele), sa istih distanci i u lice istog prečnika kao i u eliminacionoj rundi. Eliminacije se nastavljaju sve do konačnog pobednika. Na svetskim šampionatima i Olimpijskim igrama, FITA propisuje da se finalni mečevi odvijaju tako da streličari pucaju po jednu strelu jedan za drugim, pri čemu imaju na raspolaganju 40 sec za ispaljenje strele.

U nasim uslovima najčešće se održva nesto pojednostavljenja verzija olimpijske runde iz praktičnih razloga (naime, vrlo retko se desi da ukupno bude 64 strelicara na takmicenju sa svim divizijama i kategorijama). Zato se najčešće sprovodi kvalifikaciona runda da se probere 16 ili 8 streličara i onda se ulazi u eliminacionu ili u drugom slučaju odmah u finalnu rundu.

 

 

Field i 3D

Field i 3D streličarske discipline vode poreklo od lova lukom i strelom. Streličari, raspoređeni u grupe od po 3 ili 6 takmičara prate predefinisanu putanju preko različitih vrsta terena i gađaju u mete sa nepoznatih distanci. Razlika između Field i 3D disciplina je u tome sto se kod 3D kao mete koriste makete životinja (u prirodnoj veličini, vrlo često i pokretne). Mete za field su crno-žute sa 5 koncentričnih krugova. Spoljašnji krug nosi 1 poen, sledeći 2 i tako do unutrašnjeg koji nosi 5 poena. Prilikom gađanja streličar mora da stane na označenu tačku za gađanje koja je najčešće smeštena uz neko drvo. Kompletna runda sastoji se od 28-32 mete sa 2-4 strele po meti.