Prvo Azijsko univerzitetsko prvenstvo 2017

Prvo Azijsko univerzitetsko prvenstvo 2017 će se održati u glavnom gradu Malezije od 12. - 16. aprila 2017. godine. Ovo prvenstvo će biti organizovano kao test takmičenje za 29. jugoistočne Azije igre.