Kurs za voditelje trenerskih kurseva

U organizaciji EMAU-a,FITA-e,EOC-a,i FFTA-a ,od 28.02 do 05.03.2011.god. u lepom francuskom gradu Compiegne-u održan je kurs za voditelje trenerskih kurseva.Prisustvovalo je 14 trenera iz 11 evropskih država,među kojima je i naš Nacionalni selektor i trener Miljko Čolović.Radilo se veoma naporno,ponekad i po deset časova dnevno,razmenilo se puno ideja o načinu i formama prenosa znanja u streličarskoj obuci,kako trenera tako i takmičara.Nastavak kursa je predviđen za 2012.godinu a polaznici su dužni da u međuvremenu održe najmanje jedan kurs u svojoj zemlji i o tome podnesu izveštaj organizatoru kursa.O terminu održavanja,i nivou trenerskog kursa,odlučiće UO SSS i obavestiti zainteresovane.Nadamo se da će biti dosta zainteresovanih streličara koji žele da kroz trenerski rad ,najpre u svojim klubovima,unaprede i podignu nivo streličarstva u Srbiji.