Termini i raspored predavanja i polaganja za Operativnog trenera

Mole se oni koji su završili opšti deo da se prijave SSS radi sačinjavanja spiska i polaganja stručnig dela. Sve prijave slati na adresu: Streličarski savez Srbije, ul Knez MIhailova 7/2, Beograd ili na mejl strelicarskisavezsrbije@gmail.com. Potrebno je priložiti: fotokopiju lične karte, overenu fotokopiju diplome srednje škole.

U sekciji Ostali dokumenti možete preuzeti Raspored predavanja za Operativnog trenera.