Transfer opreme

Streličarski savez Srbije je preuzeo opremu iz magacina Vojne Akademije i izvršio njen transfer u centralni magacin.

U skladu sa odlukom UO Streličarskog saveza Srbije, otpočelo je prebacivanje opreme na tri strateške lokacije u Srbiji (Niš, Beograd, Novi Sad). Na njima će biti locirano 18 meta i 18 stalaka. Navedena oprema će se koristiti isključivo za organizaciju turnira od strane zainteresovanih klubova, a u skladu sa kalendarom SSS. 

Preostala oprema će biti locirana u centralnom magacinu i ista će se koristiti za dešavanja koja su u organizaciji Saveza (ddržavna prvenstva indoor i outdoor, streličarski kampovi, prezentacije i promocije, organizacija seminara i kampova u saradnji sa streličarskim savezima i federacijama drugih zemalja, itd.).