Obaveštenje o trenerskom seminaru

 
Dana, 21.10.2017. održaće se trenerski seminar kome će prisustvovati jedan trener iz klubova koji su platili članarinu. Seminar će trajati do 22.10.2017. Na seminaru će izlagati trener reprezentacije Miljko Čolović, o planu rada reprezentacije, problemime i rešenjima tih problema i predstavnik(ca) sudijske organizacije koji(a) će vas upoznati sa postojećim i novim takmičarskim pravilima u streličarstvu. Biće dodeljene i licence prisutnim trenerma ili njihovim predstavnicima. Seminar je zamišljen i kao prilika za razgovor trenera o svim nesuglasicama.
Molim vas da se do subote14.10.2017 izjasnite ko će predstavljati vaš klub. Troškove jednodnevnog pansiona snosiće Savez, a učesnici putne troškove. O mestu održavanja seminara bićete obavešteni posle vaših prijava.
 
S poštovanjem,
Sekretarijat Saveza