Članarina klubova

 
Molimo klubove koji nisu platili članarinu da to urade u što kraćem roku, a najkasnije do 15. novembra.2017. godine.
 
S poštovanjem,
Sekretarijat SSS