IZVEŠTAJ SA SEMINARA ZA TRENERE

 
Dana 21.10.2017. u Carskoj bari, hotel „Sibila“ održan je trenerski seminar.
Seminar je otvoren predavanjem predsednice Sudijske komisije, kontinentalnog sudije Biljane Mitrović o pravilima takmičenja, procedurama i tumačenjima domaće i međunarodne regulative. Predstavljeni su osnovni pravilnici i njihov sadržaj: WA Rules, knjige 2, 3 i 4 – za metno, odnosno terensko streličarstvo, te dokumenti SSS: Takmičarski pravilnik i Pravilnik o organizaciji turnira. 
Uz aktivno učešće prisutnih trenera u vidu postavljanja pitanja i komentara u vezi sa primerima i situacijama sa domaćih i stranih turnira, dat je osvrt i tumačenje osnovnih pravila i procedura koje se odnose na pojedine faze takmičenja: delovi i specifičnosti opreme, odeća takmičara, starosne kategorije, uređenje terena, zagrevanje, specifičnosti kvalifikacija i eliminacija (merenje vremena, nadoknada propuštenih strela, procedure prilikom kvara na opremi, medicinskih problema, probijanja/odbijanja/strele koja visi sa mete, pravila u vezi sa linijom 3 metra itd.), procena i beleženje pogodaka, bezbednost i sankcije za nesportsko ponašanje i nepoštovanje bezbednosnih pravila, kao i specifičnosti pravila domaćih takmičenja. Treneri su upoznati sa sistemom donošenja odluka i sudijskim procedurama radi što bolje saradnje i razumevanja svih aktera streličarskog takmičenja: takmičara, trenera, organizatora i sudija.
Trener reprezentacije Miljko Čolović i prof. Srđan Milosavljević su održali prezentacije koje slede u nastavku teksta.