OBUKA ZA IANSEO

 
Obuka će se održati u maloj sali Opštine Bečej, Trg Oslobođenja 2 u nedelju 5. novembra. Obuku vode Slobodan Pavlović i Zaviša Lučić. Satnica je data u nastavku.
 
- satnica -
 
10:00 - 10:15h: Dolazak i registracija učesnika obuke
 
10:15 - 11:00h: Instalacija i pokretanje programa IANSEO, osnovne komande
                        programa
 
11:00 - 12:00h: Rad u IANSEO programu - podešavanje za Indoor tip                                      takmičenja
12:00 - 12:45h: Pauza za ručak  
 
12:45 - 14:00h: Rad u IANSEO programu - po potrebi nastavak prethodne                               sesije i podešavanja za Field i 3D tip takmičenja
 
14:00 - 15:00h: Nastavak rada iz prethodne sesije i štampanje rezultata za                              sve tipove takmičenja
 
15:00 - 15:15h: Završetak obuke i odlazak učesnika