KURS ZA LAVEL 2

 
Kurs za Level 2 trenere održaće se od 01.12. do 03.12. i drugi deo od 08.12. do 10.12.2017. Pravo učešća imaju svi polaznici koji imaju Level 1 najmanje dve godine . Mole se klubovi da informišu svoje takmičare koji su prošle godine polagali teoretski deo da će sada moći da polažu i praktični deo koji im je ostao da bi dobili sertifikate za Level 2.