Odluka o dodeli priznanja

Dana, 07.12. 2017. godine UO je doneo  Odluku o dodeli pehara i priznanja, a na osnovu ukupnog broja bodova i na osnovu rang liste takmičara, ukoliko se na listi nalazi više od 8 (osam) takmičara. Spisak je proširen za poslednjih sedam lica 11.12.2017. Za naredni priod će se uraditi Pravilnik o nagrađivanju sa još preciznijim kriterijumima. Nagrade će se dodeliti u SC Pinki, posle završetka poslednjeg turnira ove godine-Prvenstvo Beograda, 17.12.2017.godine

Spisak za priznanja možete pogledati ovde.