Plan razvoja streličarstva u Srbiji tokom 2011. godine

Poštovani streličari,

u sekciji dokumenti saveza je postavljen dokument koji predstavlja načelan, a ne detaljan plan razvoja streličarstva u Srbiji tokom 2011. godine, a isti je prosleđen EMAU, između ostalog, i u cilju dobijanja donacija.

 Zahvaljujući dobrim odnosima koji su započeti sa Ruskom Streličarskom Federacijom i njenim predsednikom, gospodinom Vladimirom Esejevim (koji je zamenik predsednika EMAU i koji se lično založio u EMAU da se našem Savezu pomogne), navedenom planu koji je naišao na odobravanja u EMAU i konkretnim odnosima koje je naš Savez uspostavio s EMAU, postoje šanse da EMAU uputi donaciju našem Savezu.