SEMINAR ZA TRENERE

Poštovani streličari,
 
Ovaj seminar organizuje Parastreličarski Savez Srbije, a cilj je da dopuni i proširi znanja u radu sa osobama sa invaliditetom. Ukoliko bi klubovi u svom sastavu imali i obučene trenere u ovoj oblasti, verujem da bi aplikacija ka svim opštinskim, pokrajinskim i i republičkim institucijama imala veću težinu. Naši treneri bi morali da plate (za hranu, smeštaj i troškove) po danu (4 dana). 
Dakle ukupno 200€ ko bi noćio i jeo u hotelu, a ko ne već bi se sam snašao ukupno bi bilo 50€ za ceo seminar.