Program osposobljavanja III nivoa za operativne trenere

 
Predavanja programa stručnog osposobljavanja III nivoa za operativnog trenera streličarstva će se održati, prema priloženom rasporedu,
 
 U Novom Sadu Gagarinova 1
Tehnička škola "MilevaMarić Ajnštajn"
 
Pravo na prisustvovanje imaju svi oni koji su odslušali opšti deo ili su u toku, na nekoj višoj ili visokoj školi ovlašćenoj za organizovanje ovakvih predavanja.
 
Rok za prijave je 18.9.2018.god
Prijave slati na adresu fedorbenjak@gmail.com
Cena osposobljavanja je 20.000,00din Obavezna uplata pre početka predavanja je 10,000.00din na račun 160-386282-89 Banka Intesa
             Svrha:  osposobljavanja III nivoa za operativnog trenera streličarstva
             Primalac : Agencija Edusintezis,Novi Sad
 
Sportski pozdrav
 
                   
 Fedor Benjak 
 Certifed WA Level 1 Coach Trainer