Kontakt adresa SSS

Poštovani,

nova kontakt adresa SSS je sledeća:

Maksima Gorkog 89, 11118 Beograd 32, poštanski fah 48/11.