Obrasci SS Srbije

 • Matične evidencije - u excelu

  (kako smo po Zakonu u obavezi da Zavodu za sport i medicinu dostavljamo podatke o učešću naših streličara na takmičenjima, ovde je primer i uputstvo kako predstavnici klubova da popune tabelu o učešću svojih streličara u inostranstvu, te da pošalju na e-mail: zeljko.dakic@gmail.com)
 • Registracija u SSS

  (registracioni list za evidentiranje streličara, koji je član kluba, kao takmičara)
 • Registracija (samostalna) u SSS

  (registracioni list za evidentiranje streličara, koji je NIJE član ni jednog kluba, kao takmičara, a koji će od početka sezone 2019/20 morati da ima dres ili majicu sa imenom i grbom SSS)
 • Pristupnica klubu

  (logo kluba promenite desnim klikom, obratiti pažnju na NAPOMENU)
 • Ispisnica

  (popunjavati prilikom napuštanja kluba)
 • Dobijanje licence

  (za izdavanje licence podnosi se zahtev za dozvolu za rad - licencu, trenerskoj komisiji i sekretarijatu, popunjavanjem Оbrazca 1, dostavljanjem diploma, dokaz o položenom kursu za OT, sa ocenama, lekarsko uverenje, ugovor sa klubom. Po odluci komisije, sekretarijatu poslati dve slike veličine LK i uplatiti taksu za licenciranje trenera od 2.000,00 na račun 150-1850202-66)
 • Evidencija članova klubova

  (evidencija članova klubova Streličarskog saveza Srbije, bez obzira da li su aktivni takmičari ili ne)
 • Predstavnik kluba u Skupštini

  (evidencioni list za predstavnika kluba u Skupštini Streličarskog saveza Srbije, popunjeno predati Sekretaru saveza pri dolasku na sednicu)
 • Model Statuta SU

  (model izrade Statuta Streličarskog Udruženja, a u skladu sa Zakonom o sportu Republike Srbije)