3D Aranđelovac - Panonski gusari

 
Gusari u Aranđelovcu
 
 

IZVEŠTAJI

 
 
Nedelja, 11.08.2019. godine, dobra ekipa iz jednog od naših najaktivnijih klubova, kada su u pitanju 3D turniri, 
 SK Panonski gusari, organizuje 3D OP Aranđelovca