OBAVEŠTENJE!!

Završen je seminar - radionica koji je organizovan poslednjeg
vikenda oktobra 2019.godine u Čereviću. Događaju je prisustvovalo 44 učesnika: trenera, članova svih komisija i takmičara. Treneri su doneli odluku da Emil Karahasan, Miljko Čolović i Aleksandar Stanković
sačine "Pravilnik o radu trenerske komisije",
kao i da Fedor Benjak, Gordana Knežević i Miljko Čolović
pristupe izmenama "Pravilnika o licenciranju".
Treneri su 27. oktobra prisustvovali psihološkoj radioniaci sa temom - Pristup različitim tipovima ličnosti, greške u pristupu i njihovo otklanjanje. Komisije su radile posebno i zajedno i u narednim
danima će podneti svoje izveštaje. Sportisti su učestvovali na
psihološkim radionicama sa temom građenja samopouzdanja. Većina učesnika je izrazila zadovoljstvo
znanjem i prezentacijom sportskog psihologa Ane Privrat.
Za predstavnika takmičara u naredne dve godine predložen je
Zoltan Pataki. Pataki je na zajedničkom sastanku trenera predložen
za trenera kompaund ekipe. Dogovoreno je da svaki klub pošalje
imena troje članova kluba koji će moći da borave na terenu,
iza linije gađanja, a savez će im izdati akreditacije.
UO i Predsednik SSS su se saglasili sa datim predlozima.

Streličarski Savez Srbije