Matične evidencije!!

 
Zahvaljujem se SK Pančevo, NSSU i SK Velos, koji su jedini dostavili tražene podatke, pa su ta inostrana takmičenja i uneta, sa svim takmičarima koji su na njima učestvovali.
 
Spisak takmičenja:
 • 13.04.2019 - EUROPEAN GRAND PRIX 2019 + MINSK 2019 FINAL QUALIFIER
 • 26.04.2019 - Veronica's cup
 • 04.05.2019 - Central European Cup (1st leg)
 • 06.05.2019 - Hyundai Archery World Cup - Stage 2
 • 20.05.2019 - Hyundai Archery World Cup - Stage 3
 • 01.06.2019 - Slovenski 3D pokal Dolenjske Toplice
 • 02.06.2019 - Central European Cup (2th leg)
 • 16.06.2019 - 2019 HYUNDAI WORLD ARCHERY CHAMPIONSHIPS
 • 27.06.2019 - MINSK 2019 EUROPEAN GAMES
 • 14.07.2019 - PARA ARCHERY EUROPEAN CUP - 2ND LEG
 • 04.08.2019 - European Master Games
 • 21.09.2019 - Central European Cup (4th leg)
 • 04.10.2019 - MOKRICE 2019 EUROPEAN FIELD ARCHERY CHAMPIONSHIPS
 
--------------------------------------------------------

Poštovani prijatelji streličari,
Kako smo dužni da evidentiramo takmičenja, takmičare i njihove rezultate na sajtu Zavoda za sport i medicinu sporta, potrebno je da mi dostavite određene podatke.
U pitanju su takmičenja u inostranstvu na kojima su naši takmičari učestvovali. Na sajtu SS Srbije, u kartici Obrasci, nalazi se Uputstvo i primer kako se tabela koja je urađena u excell-u popunjava, te treba da ga popunite i pošaljete na ovaj e-mail.
Sve ovo važi i za takmičare koji su učestvovali na Field i 3D turnirima u inostranstvu.

Za turnire koji su se kod nas održavali, a po kalendaru su SS Srbije, posedujem podatke pa nije potrebno bilo šta (isto važi i za CEC).

Neko to ipak gleda!!

Streličarski Savez Srbije