Međunarodna naučna konferencija!

 
Poštovane koleginice i kolege,
Obaveštavamo Vas da će rok za dostavljanje sažetaka za međunarodnu naučnu konferenciju pod nazivom „Efekti primene fizičke aktivnosti na antropološki status dece, omladine i odraslih“, koja će se održati 11. i 12. decembra 2019. godine u Beogradu, biti produžen do 25. novembra 2019.
godine. Takođe, sa posebnim zadovoljstvom Vas obaveštavamo da je Odlukom Naučnog odbora Konferencije određeno da će kotizacija za prve autore, ukoliko su završili studije Univerziteta u Beogradu – Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u prethodne 3 godine (od 11.12.2016. do 11.12.2019), iznositi 30 evra.
Univerzitet u Beogradu – Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja povodom Dana fakulteta deveti put organizuje Konferenciju pod ovim nazivom. U cilju prezentacije najnovijih teorijskih saznanja, naučnih istraživanja i iskustava iz prakse fizičkog vaspitanja, sporta i rekreacije, sa zadovoljstvom Vas pozivamo da učestvujete i prijavite svoje radove iz sledećih tematskih područja:
 • Društveno-humanistički i filozofski aspekti fizičkog vaspitanja, sporta i rekreacije
 • Metodološki aspekti istraživanja u fizičkom vaspitanju, sportu i rekreaciji
 • Metodički aspekti efekata primene fizičkih aktivnosti u fizičkom vaspitanju, sportu i rekreaciji
 • Menadžment, organizacija i marketing u fizičkom vaspitanju, sportu i rekreaciji
 • Pedagoški problemi i fizičko vaspitanje, sport i rekreacija
 • Biomedicinski aspekti fizičke aktivnosti
 • Etika sporta, bioetika i fizička aktivnost
 • Primena fizičkog vaspitanja, sporta i rekreacije u radu sa osobama sa potrebom za posebnom
 • društvenom brigom (talentovanim osobama i osobama sa razvojnim smetnjama)
 • Primena fizičkog vaspitanja, sporta i rekreacije u specijalizovanim ustanovama i institucijama
 • Кomunikacija u fizičkom vaspitanju, sportu i rekreaciji.
Detaljne informacije u vezi sa Konferencijom i važnim datumima možete pogledati na sledećoj internet stranici.
 
Sa zadovoljstvom Vas očekujemo na Konferenciji.
S poštovanjem,
Vladimir Milošević, asistent
Generalni sekretar Konferencije