Ostale discipline

Clout
 
Clout je disciplina u kojoj se sa velikih distanci gađa u metu iscrtanu na zemlji (ili okvir postavljen na zemlju - "clout"=okvir mete u streličarstvu). Centar je obično označen zastavicom. Broj poena se računa u zavisnosti od udaljenosti strele od zastavice: 18 inča - 5 poena, 3 stope - 4 poena, 6 stopa - 3 poena, 9 stopa - 2 poena i 12 stopa - 1 poen. Gađa se sa ukupno 36 strela a muškarci i žene gađaju sa različitih distanci.
 
Popinjay (Papingo)
 
Popinjay disciplina sastoji se u gađanju "jata ptica". Postoji "ptica predvodnik - petao" (5 poena), četiri "koke" (3 poena) i minimum 24 "pileta" (po 1 poen). "Petlovi" su veličine 10-12 inča i postavljeni na 90 stopa iznad zemlje, "koke" su veličine 6-8 inča i smeštene na 89 stopa dok su "pilici" veličine 3-4 inča i razmešteni na visini od 80-88 stopa. Gađa se strelama sa blunt vrhovima (specijalni vrhovi koji služe za lov ptica) i u jednoj seriji ispaljuje se samo jedna strela. "Ptica" mora biti pogođena tako da padne. Boduje se ili prema definisanom vremenu koje streličari imaju na raspolaganju ili prema broju strela (u prvom slučaju pobednik je streličar koji u određenom vremenu ostvari najveći broj poena a u drugom onaj ko na određen broj ispaljenih strela ostvari najveći broj poena).
 
Flight
 
Suština discipline flight je da se strela ispali na što veću udaljenost. Za ovo se uglavnom koriste specijalni "flight" lukovi i strele. Trenutni rekord iznosi preko 1200 m.