Redovna i vanredna Skupština Saveza!

 
 
 
 
- Pavlović povukao kandidaturu
- Obavezna potvrda prisustva
 
 
*************
 
*************
 
Poštovani članovi SSS,
U dodatku ovog teksta nalazi se poziv za
Redovnu godišnju i Vanrednu izbornu Skupštinu saveza.
To su dve odvojene Skupštine, da ne bude zabune.
 
Imajući u vidu trenutnu epidemiološku situaciju i propisane mere u smislu držanja distance od minimim dva metra između osoba potrebno je da na Skupštini bude prisutan samo po jedan predstavnik (zastupnik) kluba/udruženja tj. da bi u sali mogli da ispunimo te uslove.
Ukoliko dođe do promena u tom smislu
bićete blagovremeno obavešteni.
Takođe, na Skupštine morate doći sa zaštitnim
maskama dok će zaštitne rukavice i sredstvo za dezinfekciju obezbediti SSS (ukoliko ove mere
i dalje budu na snazi 20. juna).
Napominjemo još jednom da pravo glasa na Skupštinama imaju samo oni klubovi/udruženja koji
su izmirili sve svoje obaveze prema SSS u pogledu članarina i dugovanja.
Sav materijal potreban za obe Skupštine će biti prosleđen klubovima/udruženjima blagovremeno.
 
Prethodne kandidature za predsednika SSS su validne a prijem novih kandidatura je takođe moguć, ukoliko ima još zainteresovanih za tu poziciju.
Sve ostale bitne informacije se nalaze u samom pozivu.
 
Zaviša Lučić, v.d. generalnog sekretara
 

 
Programi kandidata za Predsednika Saveza
su i dalje aktuelni.