Kontakt

Matični podaci

Adresa: Makedonska 28/2,  Beograd 
PIB: 100020130

Žiro račun 1: Direktna banka
                                          150-1857482-51
 
Žiro račun 2: za članarine, takse
150-1850202-66
 
Maticni broj: 07430876
Šifra delatnosti: 92622

Adresa za dostavu pošte
Streličarski Savez Srbije
Zaviša Lučić
Branka Vujina 30
23300 Kikinda, Srbija

Kontakt osoba

 Generalni sekretar SS Srbije
Zaviša Lučić
tel: 064 1436856 
e-mail: strelicarskisavezsrbije@gmail.com


Predsednik Saveza

 Dragan Svilanović
tel: 064 307 83 60
president@serbianarchery.com


Upravni odbor

1. Dragiša Jevtić (Potpredsednik SSS)
2. Dimitrije Milović
3 . Svetlana Nikolić
4. Zoltan Pataki
5. Goran Galić 
6. Đorđe Marjanović 


Nadzorni odbor

1. Nebojša Čupić
2. Aleksandra Stanković
3. Ivica Špehar

Disciplinska komisija

1. Dragan Svilanović
2. Dejan Forgo
3. Aleksandar Beatović 


Takmičarsko tehnička komisija

1. Slobodan Pavlović - predsednik
2. Predrag Bekić
3. Slobodan Vujinović

 

3D i Field komisija

1.Zoran Rudović - predsednik
2. Ružica Karahasan
3. Dančo Arnold
4. Zoltan Pataki
5. Predrag Stojšić
e-mail: 3D i Field komisija
 

Sudijska komisija

1.Biljana Mitrović
2. Svetlana Nikolić
3. Teodor Čerevicki
e-mail: Sudijska komisija
 

Stručno-trenerska komisija

1. Miljko Čolović - predsednik
2. Gordana Knežević
3. Emil Karahasan
4. Aleksandar Stanković
5. Milica Marković
e-mail: Trenerska komisija

 
 
Website, e-mail & domain service
secretary@serbianarchery.com
+381698239617