Kontakt

Matični podaci

Adresa: Makedonska 28/2,  Beograd 
PIB: 100020130

Žiro račun 1: Direktna banka
                                          150-1857482-51
 
Žiro račun 2: za članarine, takse
150-1850202-66
 
Maticni broj: 07430876
Šifra delatnosti: 92622

Adresa za dostavu pošte
Streličarski Savez Srbije
Milan Jelić
Makedonska 28/2
Beograd, Srbija

Kontakt osoba

 Violeta Šotra-Jelić
tel: 064 3090779

Generalni sekretar SS Srbije
Milan Jelić
tel: 064 4959377 
e-mail: strelicarskisavezsrbije@gmail.com


Predsednik Saveza

 Dragan Svilanović
tel: 064 307 83 60
president@serbianarchery.com


Upravni odbor

1. Dimitrije Milović
2. Zaviša Lučić 
3 .Dragiša Jevtić 
4. Aleksandar Beatović
5. Goran Galić 
6. Svetlana Nikolić


Nadzorni odbor

1. Nebojša Čupić
2. Aleksandra Stanković
3. Ivica Špehar

Disciplinska komisija

1. Nebojša Čupić
2. Emil Karahasan
3. Mirjanić Trivun 


Takmičarsko tehnička komisija

1. Slobodan Pavlović - predsednik
2. Predrag Bekić
3. Slobodan Vujinović
e-mail: ttkom@serbianarchery.com 
 

3D i Field komisija

1.Zoran Rudović - predsednik
2. Ružica Karahasan
3. Dančo Arnold
4. Zoltan Pataki
5. Predrag Stojšić
e-mail: 3difield@gmail.com
 

Sudijska komisija

1.Biljana Mitrović
2. Svetlana Nikolić
3. Teodor Čerevicki
e-mail: sudkom@serbianarchery.com
 

Trenerska komisija

1. Miljko Čolović
2. Fedor Benjak