Kontakt

Matični podaci

Adresa: Maksima Gorkog 89, 11118 Beograd 32

Poštanski fah 48/11
PIB: 100020130
Maticni broj: 07430876
Šifra delatnosti: 92622

Adresa za dostavu pošte

Sportski savez Srbije 
Knez Mihailova 7/2
Beograd, Srbija

 

Kontakt osoba

 Violeta Šotra-Jelić
tel: 064 3090779
 
Milan Jelić
tel: 064 4959377 

e-mail: strelicarskisavezsrbije@gmail.com 

Predsednik Saveza

 Dragan Svilanović

tel: 064 307 83 60
president@serbianarchery.com

Upravni odbor

1. Čolović Miljko
    e-mail:coach@sknis.org 

2. Borislav Krstić 
    e-mail: krle13@verat.net

3. Gordana Knežević
    e-mail: g120961@yahoo.com

4. Aleksandar Stanković
    e-mail: ac.kosutnjak@gmail.com

5. Nikola Jovanović

e-mail: nikolajov@gmail.com

6. Fedor Benjak

e-mail: fedorbenjak@gmail.com


Nadzorni odbor


1. Šebek Miodrag 
2. Stevanović Zoran 
3. Ilić Slavoljub 

 


Disciplinska komisija


1. Nebojša Čupić - predsednik disciplinske komisije
2. Emil Karahasan

3. Mirjanić Trivun 



Takmičarsko tehnička komisija

Bekić Predrag - predsednik Takmičarsko tehničke komisije
e-mail:ttkom@serbianarchery.com