Kontakt

Matični podaci

Adresa: Ozrenska 39,  Beograd 
PIB: 100020130
Žiro račun 1: 125-179542443
Žiro račun 2: 125-52285
Maticni broj: 07430876
Šifra delatnosti: 92622
Adresa za dostavu pošte
Milan Jelić
Kumanovska 19
Beograd, Srbija

Kontakt osoba

 Violeta Šotra-Jelić
tel: 064 3090779

Milan Jelić
tel: 064 4959377 
e-mail: strelicarskisavezsrbije@gmail.com


Predsednik Saveza

 Dragan Svilanović
tel: 064 307 83 60
president@serbianarchery.com


Upravni odbor

1. Nikola Prodanović
2. Svetlana Popović 
3. Zaviša Lučić
4. Aleksandar Medić
5. Aleksandar Beatović
6. Dimitrije Milović


Nadzorni odbor

1. Nebojša Čupić
2. Aleksandar Stanković
3. Miloš Vuković

Disciplinska komisija

1. Nebojša Čupić - predsednik disciplinske komisije
2. Emil Karahasan
3. Mirjanić Trivun 


Takmičarsko tehnička komisija

1. Nikola Prodanović

2. Aleksandar Medić
3. Darko Dražić
e-mail: ttkom@serbianarchery.com 

Sudijska komisija


1.Biljana Mitrović
2. Svetlana Nikolić
3. Teodor Čerevicki
e-mail: sudkom@serbianarchery.com
 

Trenerska komisija


1. Miljko Čolović
2. Fedor Benjak