Kontakt

Matični podaci

Adresa: Makedonska 28/2,  Beograd 
PIB: 100020130

Žiro račun 1: Direktna banka
                                          150-1857482-51
 
Žiro račun 2: za članarine, takse
150-1850202-66
 
Maticni broj: 07430876
Šifra delatnosti: 92622

Adresa za dostavu pošte
Streličarski Savez Srbije
Milan Jelić
Makedonska 28/2
Beograd, Srbija

Kontakt osoba

 Violeta Šotra-Jelić
tel: 064 3090779

Generalni sekretar SS Srbije
Milan Jelić
tel: 064 4959377 
e-mail: strelicarskisavezsrbije@gmail.com


Predsednik Saveza

 Dragan Svilanović
tel: 064 307 83 60
president@serbianarchery.com


Upravni odbor

1. Dimitrije Milović
2. Zaviša Lučić 
3 .Dragiša Jevtić 
4. Aleksandar Beatović
5. Goran Galić 
6. Svetlana Nikolić


Nadzorni odbor

1. Nebojša Čupić
2. Aleksandra Stanković
3. Ivica Špehar

Disciplinska komisija

1. Milan Jelić - predsednik
2. Emil Karahasan
3. Mirjanić Trivun 


Takmičarsko tehnička komisija

1. Slobodan Pavlović - predsednik
2. Predrag Bekić
3. Slobodan Vujinović
e-mail: ttkom@serbianarchery.com 
 

3D i Field komisija

1.Zoran Rudović - predsednik
2. Ružica Karahasan
3. Dančo Arnold
4. Zoltan Pataki
5. Predrag Stojšić
e-mail: 3difield@gmail.com
 

Sudijska komisija

1.Biljana Mitrović
2. Svetlana Nikolić
3. Teodor Čerevicki
e-mail: sudkom@serbianarchery.com
 

Trenerska komisija

1. Miljko Čolović
2. Fedor Benjak