02 Novembar 2017
 
Kurs za Level 2 trenere održaće se od 01.12. do 03.12. i drugi deo od 08.12. do 10.12.2017. Pravo učešća imaju svi polaznici koji imaju Level 1 najmanje dve godine . Mole se klubovi da informišu svoje takmičare koji su prošle godine polagali teoretski deo da će sada moći da polažu i praktični deo koji im je ostao da bi dobili sertifikate za Level 2.
02 Novembar 2017
 
Obuka će se održati u maloj sali Opštine Bečej, Trg Oslobođenja 2 u nedelju 5. novembra. Obuku vode Slobodan Pavlović i Zaviša Lučić. Satnica je data u nastavku.
 
- satnica -
 
10:00 - 10:15h: Dolazak i registracija učesnika obuke
 
10:15 - 11:00h: Instalacija i pokretanje programa IANSEO, osnovne komande
                        programa
 
11:00 - 12:00h: Rad u IANSEO programu - podešavanje za Indoor tip                                      takmičenja
12:00 - 12:45h: Pauza za ručak  
 
12:45 - 14:00h: Rad u IANSEO programu - po potrebi nastavak prethodne...
01 Novembar 2017
 
Dana 21.10.2017. u Carskoj bari, hotel „Sibila“ održan je trenerski seminar.
Seminar je otvoren predavanjem predsednice Sudijske komisije, kontinentalnog sudije Biljane Mitrović o pravilima takmičenja, procedurama i tumačenjima domaće i međunarodne regulative. Predstavljeni su osnovni pravilnici i njihov sadržaj: WA Rules, knjige 2, 3 i 4 – za metno, odnosno terensko streličarstvo, te dokumenti SSS: Takmičarski pravilnik i Pravilnik o organizaciji turnira. 
Uz aktivno učešće prisutnih trenera u vidu postavljanja pitanja i komentara u vezi sa primerima i situacijama sa domaćih i stranih turnira, dat je osvrt i tumačenje osnovnih pravila i procedura koje se odnose na pojedine faze takmičenja: delovi i specifičnosti opreme, odeća takmičara, starosne kategorije, uređenje terena, zagrevanje, specifičnosti kvalifikacija i eliminacija...
31 Oktobar 2017

Poštovani streličari,

proteklog vikenda (petak, subota, nedelja), održana je, u hotelu Trim u Beogradu,  prva polovina trenerslog kursa Level 1, kurs je vodio nacionalni selektor Miljko Čolović WA Level 3 Coach, WA Level 2 Conductors Coaching Course. Fotografije sa ovog kursa možete pogledati u galeriji.

26 Oktobar 2017

Poštovani streličari,

u sekciji trenerska komisija možete preuzeti spisak licenciranih trenera.

24 Oktobar 2017
 
Svi klubovi koji ne rade obradu rezultata na takmičenjima u programu Ianseo treba da prijave svog predstavnika za obuku o korišćenju pomenutog programa. Predstavnik može da bude bilo ko iz kluba. Obuka će se održati 5. novembra u Bečeju i vodiće je Zaviša Lučić, trener i član UO SSS. Glavni cilj obuke je uspostavljanje sistema identične obrade rezultata na svim takmičenjima iz kalendara SSS. Tačna satnica i detalji u vezi obuke biće poslati prijavljenima nakon završetka prijave i biće postavljeni na sajtu SSS. Rok za prijavu je utorak 31. oktobar do 20h i to isključivo na mail:
skkentaur@gmail.com. Obuka je namenjena prvenstveno klubovima iz Vojvodine ali svaki klub koji je član SSS može da se prijavi. Na obuku je potrebno doneti lap top računar radi lakšeg i bržeg rada na samoj obuci.
16 Oktobar 2017

Poštovani streličari,

u sekciji ostali dokumenti možete preuzeti Poziv za trenerski kurs Level 1.

Streličarski savez Srbije obezbeđuje smeštaj i ishranu za po jednog učesnika kursa Level 1 iz svakog kluba.

11 Oktobar 2017
 
Molimo klubove koji nisu platili članarinu da to urade u što kraćem roku, a najkasnije do 15. novembra.2017. godine.
 
S poštovanjem,
Sekretarijat SSS
11 Oktobar 2017
 
Dana, 21.10.2017. održaće se trenerski seminar kome će prisustvovati jedan trener iz klubova koji su platili članarinu. Seminar će trajati do 22.10.2017. Na seminaru će izlagati trener reprezentacije Miljko Čolović, o planu rada reprezentacije, problemime i rešenjima tih problema i predstavnik(ca) sudijske organizacije koji(a) će vas upoznati sa postojećim i novim takmičarskim pravilima u streličarstvu. Biće dodeljene i licence prisutnim trenerma ili njihovim predstavnicima. Seminar je zamišljen i kao prilika za razgovor trenera o svim nesuglasicama.
Molim vas da se do subote14.10.2017 izjasnite ko će predstavljati vaš klub. Troškove jednodnevnog pansiona snosiće Savez, a učesnici putne troškove. O mestu održavanja seminara bićete obavešteni posle vaših prijava.
 
S poštovanjem,
Sekretarijat Saveza