07 Decembar 2011

Poštovani,

u sekciji Izveštaji sa turnira su postavljeni rezultati sa ovog turnira.

02 Decembar 2011

Poštovani streličari,

u sekciji FITA pravila je objavljen prevod Knjige 3 - Indoor.

29 Novembar 2011

Poštovani,

na stranici Antidoping je objavljeno dvadeset novih dokumenata.

28 Novembar 2011

Seminar za kontinentalne sudije održan je u periodu od 28. do 30. oktobra 2011. u sedištu Streličarskog saveza Nemačke, u Visbadenu, a u organizaciji EMAU-a. Seminaru je prisustvovalo 17 kandidata iz 9 zemalja i više sudija i zvaničnika EMAU-a i WAF-a (Fite). Srbija je ove godine prvi put imala svoje predstavnike na sudijskom seminaru EMAU-a i dobila prve kontinentalne sudije. To su Mitrović Biljana i Matić Boban.

Kompletan izveštaj možete preuzeti sa stranice ...

24 Novembar 2011

 UO SSS je, elektronskim putem, nakon diskusije, prethodne nedelje, usvojio predlog predsednika TT komisije u vezi plaćanja postignutih normi. Cilj je da se poveca broj takmičara koji će postizati zapaženije rezultate. Ovaj predlog će biti primenljivan jednu sezonu u cilju sagledavanja efikasnosti istog. Ukoliko se pokaže da je ova metoda produktivna nastaviće se sa njom, ukoliko ne, poništiće se donesena odluka i traziti druge metode koje će biti usmerene ka izgradnji kvaliteta takmičara. Takođe se na ovaj način olakšava takmičarima odlazak na turnire koji su udaljeniji od mesta prebivališta. 

 
Tokom rasprave o ovom predlogu, pokrenuta inicijativa od strane jednogh člana UO SSS da se sličan sistem nagrađivanja uvede i za najmlađe kategorije. O istom će se diskutovati i doneti odluka u najkraćem mogućem periodu.
 
Ovaj predlog, koji je usvojen, možete preuzeti iz sekcije...
24 Novembar 2011

Poštovani streličari,

na sajtu su postavljeni rezultati sa ovog turnira i rang lista pojedinaca i klubova.

24 Novembar 2011

Postovani ,

u sekciji Pozivi na turnire možete preuzeti poziv za turnir u Pančevu koji će se održati u subotu 03.12. 2011. godine.
 
NAPOMENA:  turnir je pomeren sa nedelje 04.12.2011. na subotu 03.12.2011. zbog preklapanja termina klubova koji koriste Halu sportova u Pančevu.
24 Novembar 2011

 Postovani,

povodom pitanja koje je već duže vremena sporno u vezi stranih državljana i državnog prvenstva želim da dam pojašnjenje.

Državni prvak je titula sportskog statusa.
Tu oblast reguliše ZAKON O SPORTU.
Jedan od članova tog zakona koji reguliše ovu oblast je član 139.

 
Člаn 139.
Nаcionаlnom kаtegorizаcijom sportovа utvrđuju se kriterijumi zа kаtegorisаnje i određuje rаng sportskih grаnа nа osnovu ostvаrenih rezultаtа, nаcionаlne i međunаrodne trаdicije, nаcionаlne i međunаrodne medijske zаstupljenosti i populаrnosti, zdrаvstvenog, socijаlnog i drugog uticаjа nа učesnike, finаnsijskog znаčаjа i finаnsijske sаmostаlnosti, reklаmne аtrаktivnosti, pristupаčnosti pojedinih sportskih grаnа i drugih znаčаjnih fаktorа.
Nаcionаlnom kаtegorizаcijom sportistа utvrđuju se kriterijumi i merilа zа rаngirаnje sportistа nа osnovu rezultаtа, uzrаstа,...
24 Novembar 2011

U organizaciji Streličarskog saveza Srbije, u dva vikenda,od 11.do 13. 11. kao i 18.i 19.11. 2011.god. uspešno je organizovan  seminar  za  instruktore streličarstva,odnosno  level  1.Seminaru je prisustvovalo dvadeset polaznika iz dvanaest klubova.

Seminar je pripremio i vodio,prema WAF-ovom  ,,Standard Teaching Process”-u, Miljko Čolović,selektor streličarske reprezentacije Srbije i od strane Svetske streličarske federacije,ovlašćeni voditelj trenerskih kurseva...