09 Septembar 2011

Poštovani streličari,

obaveštavamo vas da se turnir od 25.09.2011. u organizaciji SSB sa tehničikim izvođačem sk BSK odlaže za 02.10.2011.

Format takmičenja ostaje isti.
09 Septembar 2011

Poštovani streličari,

  • Pravo učeša imaće samo registrovani takmičari sa overenim lekarskim pregledom ne starijim od 6 mmeseci.
  • Raspucavaće klase takmicara u kojima učestvuje 8 i više takmičara.
  • U klasama sa više od 16 takmičara  u raspucavanje ulazi prvih 16
  • Za učeše u ekipnom takmičenju neophodno je pre početka kvalifikacija poimenice prijaviti članove ekipa iz istih klasa takmičara.
  • Medalje će se dodeljivati samo u klasama gde je učestvovalo 4 i više takmičara.

Raspored po metama za ovo takmičenje možete preuzeti u sekciji Ostali dokumenti.

Srdačno
Predrag Bekić

07 Septembar 2011

Usled velikog interesovanja i nejasnoća kod klubova u vezi sa lekarskim pregledom ovom prilikom informišemo streličarsku javnost da je svaki sportista u obavezi da realizuje lekarski pregled kod sportskog lekara najviše 6 meseci pre učestvovanja na turniru.
Ova obaveza je propisana Zakonom o sportu te nije podlozna izmenama, s obzirom da je to najviši akt kojim se rukovode Sportski Savezi.


Izvod iz Zakona o sportu:

Član 17.

U sportskom takmičenju može učestvovati sportista kome je u periodu od šest meseci pre održavanja sportskog takmičenja utvrđena opšta zdravstvena sposobnost za obavljanje sportskih aktivnosti, odnosno delatnosti.

 

Hvala
Borislav Krstić
Predsednik SSS

07 Septembar 2011

Poštovani streličari,

na sajtu su objavljeni izvešteji sa turnira održanog u Vrnjačkoj Banji, i poziv za turnir u organizaciji SK Elite Archery.

02 Septembar 2011

Naša asocijacija je dana 16.08., a na osnovu pregovora koji su vođeni tokom Skupštine WAF u Torinu, dobila nezvanične pozive od Streličarskih Federacija i Asocijacija Mađarske, Hrvatske, Slovenije i Austrije da prisustvuje sastanku predstavnika istih u cilju uključenja naše asocijacije u organizaciju centrano evropskih kupova i razvijanja saradnje streličarstva u navedenim zemljama u Evropi.
Zvanični poziv predsedniku našeg Saveza je stigao 01.09. po navedenom pitanju od strane Mađarske streličarske asciojacije koja je tehnicki organizator ovog sastanka koji se održava 02.09.2011. godine.
U međuvremenu je naš Savez kontaktirao predstavnike EMAU i WAF u cilju sagledavanja da li prisustvo ovom sastanku ide u prilog razvijanju streličarstva u onom obliku koji promovišu ove dve insitutcije. Dobijen je pozitivan odgovor.
O rezultatima pregovora streličarska populacija Srbije ce biti blagovrmeno obaveštena.

02 Septembar 2011

Poštovani streličari,

U nedelju 11.septembra odrzace se DP u target strelicarstvu.

Poziv možete preuzeti na stranici Pozivi na turnire .

27 Avgust 2011

Kao što je i prethodnih godina SSS odvojio deo novca za opremanje najuspešnijih klubova isto će biti urađeno i 2011. godine. Do odlaganja izvšenja ove odluke je došlo iz sledećeg razloga:
Zahvaljujući kontaktima koje je SSS ostvario sa uticajnim pojedincima iz WAF i EMAU (pre svega sa Ruskom streličarskom federacijom) WAF je doneo odluku u kojoj je naš Savez svrstan na listu nekoliko zemalja (od 143 članice) koje mogu, pod izuzetno povoljnim uslovima, nabaviti opremu od partnera FITA (HOYT i EASTON). S tim u vezi, upućena su pisma od strane Saveza navedenim proizvođačima opreme u cilju sagledavanja po kojim segmentima nam mogu izaći u susret. Na ovaj način postoji realna mogućnost da se za istu sumu novca izvrši nabavka mnogo više opreme nego što je to bio slučaj u ranijem periodu. Odmah po odgovoru od strane navedenih firmi pokrenuće se procedura nabavke opreme za klubove.    
S po...

26 Avgust 2011

Poštovani streličari, 

SK je Odisej otkazao učesće turnira.
U cilju održavanja kontinuiteta, Savez angazovao na iznalaženju drugog organizatora turnira. Za isti se prijavio SK Munja iz Vrnjačke banje. Nakon konsultacija sa članovima SSS ovaj predlog nije prihvaćen usled toga sto najveći deo takmičarske populacije našeg Saveza nije u mogućnosti da prisustvuje turniru u Vrnjačkoj Banji.
Odgovor na tekst gospodina Matića će biti dostavljen svim članovima u narednom periodu nakon što se realno sagledaju navodi koji su izneseni u istom.

23 Avgust 2011

UO SSS je nakon sednice i glasanja održanih elektronskim putem, kao i nakon višednevnih kontakata i konsultacija sa velikim brojem članova Saveza doneo sledeće odluke u vezi sa održavanjem Državnog prvenstva outdoor 2011. godine:

 
1. Format turnira: 2x70 metara (50 metara za kompaund) sa raspucavanjem.
 
2. Termin održavanja turnira: na molbu velikog broja klubova teremin održavanja DP je pomeren za 11.09.2011. godine.
 
3. Mesto održavanja: Jagodina
 
4. Do održavanja DP svi klubovi su u obavezi da obnove lekarske preglede za svoje takmičare.
 
5. Od članova UO SSS je formiran akcioni Tim koji ce rukovoditi organizacijom DP. Za isti Tim se prijavio i Predsednik Takmicarsko-tehnicke komisije.
Tim čine: Nebojša Čupić, Miljko Čolović, Predrag Bekić i Borislav Krstić. Streličarski Klub iz Jagodine će biti...
22 Avgust 2011

Poštovani streličari, 

u Galeriji možete pogledati neke od fotografija sa ovog turnira.