20 Maj 2011

Na osnovu Carinskog zakona, sportske organizacije (savezi, društva, klubovi) mogu podneti zahtev za izdavanje mišljenja za oslobađanje od plaćanja carinskih dažbina, pod uslovom da su upisani u registar sportskih organizacija koje vodi ovo Ministarstvo. 
Zahtev treba da sadrži podatke vezane za robu koja se uvozi i to: 
-navesti naziv i količinu sportske opreme koja se uvozi;
-navesti da li je roba kupljena ili besplatno dobijena (donacija);
-navesti da će roba koja se uvozi služiti isključivo za obavljanje sportskih aktivnosti.
Uz zahtev se prilaže: 
-fotokopija profakture o robi koja se uvozi (ukoliko se radi o većoj količini robe potrebno je uraditi specifikaciju sa tačnim nazivima i količinama sportske opreme u 2 primerka), 
-fotokopija rešenja o upisu u registar sportske organizacije, 
-dokaz o plaćenoj taksi (uplatnica na iznos od -1000,00 dinara, uplaćuje se na ime...

19 Maj 2011

Poštovani streličari,

sa sajta možete preuzeti poziv za turnir koji će se održati u Novom Sadu, 28.05.2011.

19 Maj 2011

U sekciji Dokumenti saveza je postavljen dokument "PRAVILNIK Kategorizacija sportista tehnicki ispravljena dec 2010" 

17 Maj 2011

Poštovani streličari,

na stranici Mediji su objavljena dva dokumenta koja su izašla u časopisu "Kalibar".

15 Maj 2011

Poštovani streličari,

sa sajta možete preuzeti fotografije sa ovog turnira, a na ovoj adresi možete pogledati snimak:

http://www.youtube.com/watch?v=v1M79ULP6a0

15 Maj 2011

U Pančevu održan je streličarski turnir u disciplini FITA 900 krugova u organizaciji SK Pančevo,15.5.2011.

Učestvovalo je 60 takmičara iz 11 klubova.
Po idealnim vremenskim uslovima postavljena su tri nova državna rekorda.
U konkurenciji Olimpik seniora novi...
10 Maj 2011

Predsednik SSS je dana 04.05.2011. godine prisustvovao sastanku Olimpijskog Komiteta Srbije povodom primene novog Zakona o sportu.

Najbitniji segmenti ovog sastanka su:

Izrada novog Statuta OKS

Obaveza Izrade novog Statuta granskih Saveza

OKS je dobio mnogo šira ovlašćenja i u rangu je sa Sportskim Savezom Srbije.

Svi olimpijski sportovi, a time i streličarstvo, prelaze pod potpunu ingerenciju OKS, dok neolimpijski sportovi ostaju pod Sportskim Savezom Srbije.

Trajno rešavanje pitanja prostorija OKS i dodeljivanje prostorija granskim savezima.

Novi princip finansiranja granskih Saveza (budžetiranje će biti projektnog tipa, a ne fiksnog kao što je to bio primer u prethodnom periodu).

Neophodnost izrade projekata i planova u cilju dobijanja sredstava od strane OKS i MOS.

Izrada projekta za Olimpijadu mladih 2014. godine i dodela sredstava za isti (težište će biti na...

10 Maj 2011

Poštovani streličari,

Na sajtu je otvorena nova sekcija, Mediji, u kojoj će se objavljivati tekstovi iz pisanih medija.

08 Maj 2011

Poštovani streličari,

na stranici FITA pravila je su dodati sledeći dokumenti:

  1. FITA priručnik za sudije
  2. Knjiga 1 FITA pravilnika - poglavlje 4.
  3. Pregled formata takmičenja za 2011. godinu

Sudijski priručnik datira iz 2009. i nije ispratio sve promene pravila za 2011.g.

Međutim, u samom priručniku  na većini mesta navedene su reference na knjige pravila u kojima se nalaze izmene (kojih zapravo nema u samoj praksi suđenja već u pravilima koja se primenjuju). Uz Priručnik treba uvek koristi i knjige pravila (to se ustalom naglašava i u samom priručniku).

Iz Fita pravila knjiga 1. za sada je  prevedeno samo poglavlje 4. (koje se odnosi na promene formata takmicenja u 2011), u toku je rad na prevodu pravilnika za FILD i 3D.                                            ...

08 Maj 2011

Poštovani streličari,

SK Pančevo poziva vas na turnir iz kalendara SSS, koji će se održati 15.05.2011. godine u Pančevu.

Iz sekcije Pozivi na turnire možete preuzeti kompletan poziv.

Srdačan pozdrav

SK Pančevo