29 Maj 2011

Poštovani streličari,

promenjen je termin održavanja 3D turnira u organizaciji SK Pančevo. Isti će se održati 04.06.2011. umesto 26.06.2011. godine.

Do promene je došlo na molbu više klubova koji su zainteresovani za učeše na istom, a u cilju kvalitetnije pripreme naših takmičara za učešće na međunarodnim 3D turnirima.

27 Maj 2011

Poštovani streličari,

obaveštavamo Vas da su na sajtu postavljene fotografije sa II Otvorenog prvenstva u field disciplini,  da je ažurirana sekcija Mediji, i da su izvršene ispravke u dokumenu Unošenje tečnosti koji se nalazi u sekciji Saveti .

24 Maj 2011

Poštovani streličari,

SSS poziva svoje članove da prisustvuju otvaranju novog streličarskog kluba "MASTER ARROW", u Jagodini dana 25.05.2011. godine. Otvaranje počinje u 12 časova, Ćuprijski put bb.

MASTER ARROW je osnovan uz punu podršku i pomoć Streličarskog saveza Srbije, i zahvaljujući velikom entuzijazmu njegovog osnivača Zorana...

24 Maj 2011

Poštovani streličari,

na sajtu su objavljeni preostali izveštaji sa turnira u organizaciji BSK i SK Pančevo, i objavljene su rang liste pojedinaca i klubova zaključno sa turnirom koji je održan u Pančevu 15.05.2011.

21 Maj 2011

Poštovani streličari,

u pozivu za VIII Jelisavetin kup je, greskom, naveden 28.05.2011. kao datum održavanja turnira.

Turnir je po kalendaru SSS prijavljen za nedelju, 29.05.2011. i tada će se i održati.

Rok za prijave je četvrtak, 26.05.2011.

20 Maj 2011

Poštovani streličari,

sa stranice FITA pravila možete preuzeti Knjigu 4 - Field.

20 Maj 2011

Na osnovu Carinskog zakona, sportske organizacije (savezi, društva, klubovi) mogu podneti zahtev za izdavanje mišljenja za oslobađanje od plaćanja carinskih dažbina, pod uslovom da su upisani u registar sportskih organizacija koje vodi ovo Ministarstvo. 
Zahtev treba da sadrži podatke vezane za robu koja se uvozi i to: 
-navesti naziv i količinu sportske opreme koja se uvozi;
-navesti da li je roba kupljena ili besplatno dobijena (donacija);
-navesti da će roba koja se uvozi služiti isključivo za obavljanje sportskih aktivnosti.
Uz zahtev se prilaže: 
-fotokopija profakture o robi koja se uvozi (ukoliko se radi o većoj količini robe potrebno je uraditi specifikaciju sa tačnim nazivima i količinama sportske opreme u 2 primerka), 
-fotokopija rešenja o upisu u registar sportske organizacije, 
-dokaz o plaćenoj taksi (uplatnica na iznos od -1000,00 dinara, uplaćuje se na ime...

19 Maj 2011

Poštovani streličari,

sa sajta možete preuzeti poziv za turnir koji će se održati u Novom Sadu, 28.05.2011.

19 Maj 2011

U sekciji Dokumenti saveza je postavljen dokument "PRAVILNIK Kategorizacija sportista tehnicki ispravljena dec 2010" 

17 Maj 2011

Poštovani streličari,

na stranici Mediji su objavljena dva dokumenta koja su izašla u časopisu "Kalibar".