Logo

Streličarski Savez Srbije

Novosti

Konkurs - sportski operativni trener...

None

ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА

ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ, ОБРАЗОВАЊЕ И УСАВРШАВАЊЕ

 

расписује

К О Н К У Р С

за упис XIX генерације полазника за звања:

 

СПОРТСКИ ОПЕРАТИВНИ ТРЕНЕР

СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНИ ВОДИТЕЉ ЗА ГРУПНЕ ФИТНЕС ПРОГРАМЕ

СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНИ ВОДИТЕЉ ЗА ПЕРСОНАЛНЕ ФИТНЕС ПРОГРАМЕ

 

Предавања се одржавају на Факултету спорта и физичког васпитања у Београду, ул. Благоја Паровића 156.

 

Пријављивање траје од 15. фебруара до 1. марта 2021. године од 12 до 15 часовa (понедељак, среда, петак). Настава почиње 5. марта 2021. године, теоријским предавањима викендима - online. Све потребне информације у вези са расписаним конкурсом објављене су на сајту Факултета www.centar-fsfv.edu.rs у делу Курсеви за тренере. Последња генерација по програму од 240 сати.