Logo

Streličarski Savez Srbije

Matični podaci

Adresa: Makedonska 28/2, Beograd

PIB: 100020130

Žiro račun 1: Direktna banka 150-1857482-51

Žiro račun 2: za članarine, takse 150-1850202-66

Matični broj: 07430876

Šifra delatnosti: 92622

Adresa za dostavu pošte

Streličarski Savez Srbije

Dragan Tomašević

Zdravka Čelara 14

11000 Beograd, Srbija

Kontakt osoba

Generalni sekretar SS Srbije

Dragan Tomašević

e-mail: strelicarskisavezsrbije@gmail.com

Predsednik Saveza

Slobodan Pavlović

e-mail: president@serbianarchery.com

Lice za zaštitu podataka o ličnosti

Dragan Tomašević

Zdravka Čelara 14

11000 Beograd, Srbija

e-mail: mailto:strelicarskisavezsrbije@gmail.com

Upravni odbor
 • 1. Katarina Vranjković
 • 2. Svetlana Nikolić
 • 3. Ivan Stojanović
 • 4. Biljana Mitrović
 • 5. Zoltan Pataki
 • 6. Goran Prebeg
Nadzorni odbor
 • 1. Vesna Živanović (SK OSI Oko sokolovo)
 • 2. Predrag Surčulija (SK DIF)
 • 3. Đorđe Marjanović (SK Zlatiborac)
Disciplinska komisija
 • 1. Veselin Uzelac (PSK Veteran) - predsednik komisije
 • 2. Violeta Stefanović (SK Velos)
 • 3. Dejan Milojević (SK OSI Oko sokolovo)
Takmičarsko tehnička komisija
 • 1. Ingrid Tarnocki Vasiljević (SU Sparta) - predsednica
 • 2. Miroslav Lazarević (SU Ruma)
 • 3. Luka Danilović (BSK)

e-mail: ttkom@serbianarchery.com

3D i Field odbor
 • 1. Zoran Tabaković (Vitezovi-S)- predsednik
 • 2. Vladimir Martinović (SU Sparta)
 • 3. Marko Ignjatović (SSU Instinktivac)
 • 4. Ružica Karahasan (SK Zemun)
 • 5. Dejan Miličić (SU Vidovdan)

e-mail: 3dfieldarch@gmail.com

Sudijska komisija
 • 1. Biljana Mitrović
 • 2. Svetlana Nikolić
 • 3. Teodor Čerevicki

e-mail: sudkomsss@gmail.com

Stručno-trenerska komisija
 • 1. Aleksandar Stanković - predsednik
 • 2. Fedor Benjak
 • 3. Emil Karahasan
 • 4. Dragan Karafilipović
 • 5. Kosta Marinković

e-mail:trenkom@serbianarchery.com