Logo

Streličarski Savez Srbije

Novosti

Izjava!!

None

Svaki takmičar je dužan da pri prijavi kod organizatora na dan takmičenja, preda potpisanu izjavu da nije bio prethodnih 10 dana u kontaktu sa zaraženom osobom.