Logo

Streličarski Savez Srbije

Novosti

Level 2

None

Stručni seminar LEVEL2 će biti organizovan na Zlatiboru u sledećim terminima: od 16. do 18. oktobra i od 23. do 25. oktobra 2020. godine. Učešće je obavezno na oba termina (nije moguće učestvovati samo na jednom terminu).

Pravo učešća imaju svi koji imaju završen i položen LEVEL 1 u trajanju od minimum dve godine što dokazuju slanjem sertifikata na e-mail saveza prilikom prijave za LEVEL 2.

Klubovi i udruženja koja već imaju članove ili trenere koji poseduju LEVEL 2 sertifikat ili su ranije slali svoje članove ili trenere na LEVEL 2, uplaćuju po 5.000,00 dinara učešće na ovogodišnjem LEVEL 2 seminaru po osobi za ceo seminar. Onima koji prvi put šalju članove ili trenere na LEVEL 2, troškove smeštaja i ishrane plaća Savez dok putne troškove snose sami učesnici seminara.

Klubovi i udruženja treba da prijave svoje kandidate najkasnije do 12. oktobra (poželjno je i znatno ranije zbog rezervacije smeštaja). Plan rada sa satnicom i materijalom za pripremu će biti dostavljeni nakon zatvaranja prijava.