Logo

Streličarski Savez Srbije

Novosti

Ianseo - priprema i korišćenje

None

Ovde smo probali da objasnimo osnovne opcije aplikacije Ianseo, a pošto smo nešto integrisali i u sam Portal, vezu između Portala i Ianseo aplikacije (Dokumentacija, polje Uputstva i postupci).

Imamo dva fajla:

  • Uputstvo - Unos takmičara (Portal)
  • Ianseo - Osnovne opcije 

Trenutno je objašnjeno korišćenje Ianseo aplikacije za target turnire, ali do početka outdoor sezone i organizacije Field i 3D turnira, mislim da će biti i za te tipove turnira završeno uputstvo.

U nekom narednom periodu, pod uslovom da se Skupština Saveza i UO Saveza slože, formirala bi se "Ianseo ekipa" (po ugledu na Italijane ili WA) koja bi bila zadužena za sve što je vezano za Ianseo, od prijema prijava, kreiranja turnira, preko unosa rezultata na turnirima, štampanja lista, do objavljivanja izveštaja nakon turnira i to za sve turnire koji su iz kalendara takmičenja SS Srbije, bez obzira na tip turnira.