Logo

Streličarski Savez Srbije

Novosti

ID Kartice - Cena izrade za sezonu 2020/21!

None

Kako je uveden nov sistem evidencije takmičara i rezultata, prijave na turnire, postavljanja izveštaja i dr., a zbog nešto povećanih troškova, došlo je i do promene cene za registraciju, produženje registracije, zamene takmičarske ID kartice, izrada ID kartica za Akreditovane predstavnike klubova i što je novina, izrade ID kartica Prijateljima klubova i Saveza.

Ovaj cenovnik važi samo za sezonu 2020/21, dok će za naredne sezone UO SSS doneti posebnu odluku.

  1. Za sve takmičare kojima klubovi/udruženja žele da produže registraciju za sezonu 2020/21 iznos je 250 din po takmičaru i rok za dostavu tog spiska takmičara je 30. novembar 2020. Nakon tog roka svi takmičari kojima se produžava registracija iznos će biti 450 din po takmičaru.
  2. Za trenere i klupske zvaničnike iznos je 250 din po osobi do 30. novembra 2020, a nakon toga iznos je 450 din po osobi. 
  3. Za nove takmičare tj. one koje klubovi/udruženja tek prijavljuju za registraciju iznos je 250 din po takmičaru ukoliko ih prijave pre 30. novembra 2020. a nakon toga iznos je 450 din po osobi.
  4. Za prijatelje klubova/udruženja (ukoliko za time neko izrazi želju) iznos je 900 din po osobi. Te ID kartice neće imati QR kod i neće omogućavati vlasniku kartice da boravi na terenu. 

Uplate se vrše na račun saveza broj: 150-1850202-66, sa svrhom uplate Izrada i overa ID kartice

Postupak produženja registracije ili registracije novih takmičara će biti opisan u novom Pravilniku o registraciji streličara koji će biti postavljen na portal saveza najkasnije do 15. oktobra.