Logo

Streličarski Savez Srbije

Novosti

Izmene u Troškovniku!!

None

Elektronskim izjašnjavanjem, donete su sledeće ODLUKE:

  • Klubovi koji žele da organizuju turnir iz kalendara SSS u novoj takmičarskoj sezoni snose sami troškove prevoza meta i stalaka do iznosa od 8.000,00 dinara a sve preko te sume dotiraće Savez. Maksimalna cena prevoza ne može biti veća od 80,00 din plus PDV po jednom kilometru. Ovakva odluka je doneta da bi se budžetska sredstva trošila na neke prioritetnije stavke, shodno potrebama SSS i odlukama UO.
  • Maksimalni iznos kotizacije za target turnire ostaje 1.500,00 din dok se za 3D i fild turnire povećava na 1.700,00 din.
  • Dozvoljava se da visina kotizacije za učešće na takmičenju za sve uzrasne kategorije bude ista.
  • Svaki organizator indor turnira je dužan da u pozivu naznači dve satnice, jednu za slučaj održavanja turnira u jednom terminu i drugu za dva termina, za slučaj prekomernog broja prijavljenih takmičara.
  • Maksimalna dozvoljena kotizacija za Državna prvenstva je 2.000,00 dinara