Logo

Streličarski Savez Srbije

Novosti

Izmena satnice za turnir 27.11.2021.

None

Ovako stoje stvari...ako želimo da se svi prijavljeni takmiče!

Treba uzeti u obzir da je organizator ograničen i vremenom (maksimalno do 17,30), te iz tog razloga satnica se mora striktno poštovati. Kontrola opreme i zagrevanje za prvi termin počinje u 09,15 do 09,50 i turnir mora početi tačno u 10,00.

Sem 16 pionira, svi pucaju u tzv prvom terminu (132 takmičara, 35 meta).

Kad se završe te kvalifikacije, ostaje 48 takmičara da raspucava, po sledećim kriterijumima:

prijavljenih/raspucava
CM - 16/8
RM - 34/8
RW - 10/8
RJW - 7/4
RCM - 10/8
RCW - 6/4
BM - 19/8

Čim se završe ove kvalifikacije i obrade se podaci, dok traje vreme za prigovor (15min), pionirima, koji su došli ne pre 12,30, počinju zagrevnje i pregled opreme (okvirno vreme 13,30-14,00).
U istom periodu, tj kada organizator postavi sva lica mete, kategorije koje raspucavaju, moći će da se zagreju jednom ili dve ruke (u zavisnosti od vremena).

Eliminacije za prvi termin i kvalifikacije za drugi termin (AB varijanta) treba da počnu najkasnije u 14,30.

Sve je isto, 3 strele, 120 sekundi, upisivnje rezultata dva takmičara po meti...čak bi pioniri mogli i ruku dve ispucati dok se obrađuju podaci jednog kruga eliminacija i čitaju pozicije na metama.

Pauza za drugi termin, između prvog i drugog "poluvremena" bi bila po završetku prvog dela, a najkasnije od 15,30 do 15,45 nakon čega bi pioniri krenuli u drugi deo kvalifikacija.

Sve ovo iziskuje i dodatnu obazrivost organizatora i sudija, a pogotovo saradnju svih takmičara i pratilaca na samom terenu.