Logo

Streličarski Savez Srbije

Novosti

Live Score sa CEC III

None

Aplikacija

Nisu uzeti u obzir ni oni zapisnici koji su imali grešku.

Kako je sam sistem izazvao zainteresovanost trenera učesnika turnira (iz Slovačke, Hrvatske...) zbog mogućnosti praćenja takmičara kroz duži period, "dečije bolesti" koje su se uočile, biće uklonjene već na nekom od sledećih turnira.

Posebna zahvalnost Vladimiru Parezanoviću kao autoru aplikacije i Varga Beli (direktoru turnira CEC  III-leg) na pristanku korišćenja ove app, a kasnije i na sugestijama za njeno poboljšanje.