Logo

Streličarski Savez Srbije

Novosti

Outdoor DP - seniori

None

U skladu sa odlukom Skupštine SSS iz januara ove godine o primeni Jedinstvene rang-liste takmičara (JRLT) u nastavku sezone, TTK je donela odluku da će se predstojeće Target DP za seniore održati po istom modelu kao i Indoor DP, sa zagarantovanim kvotama koje imaju za cilj da obezbede zastupljenost svih kategorija a takođe i kompetitivnost unutar svake ponaosob.

Ukupan broj takmičara na seniorskom Outdoor DP u svim kategorijama biće 92 takmičara, od čega je 80 redosledno prema JRLT raspoređeno po kvotama na sledeći način:

RM 32 takmičara

RW 8 takmičarki

CM 16 takmičara 

CW 4 takmičarke

BM 16 takmičara 

BW 4 takmičarke

Preostalih 12 mesta do punog kapaciteta prvenstva, kao i mesta koja ostanu upražnjena u slučaju da je broj prijavljenih takmičara u nekoj kategoriji manji od zagarantovane kvote, popunjavaće se na osnovu redosleda na JRLT a prema prijavama za stil i kategoriju koje su pristigle u roku naznačenom u pozivu.

U ovom prilogu možete naći uputstvo za praćenje prijava putem portala SSS i aplikacije JRLT. Postupak je identičan kao i za Indoor DP.

Svim učesnicima želimo uspešno takmičenje.

Sve u zlato!

TTK