Logo

Streličarski Savez Srbije

Novosti

Level 2

None

Poštovani klubovi/udruženja, 

Obaveštavamo vas da savez organizuje WA LEVEL 2 kurs. Održaće se 14, 15. i 16. oktobra i 21, 22. i 23. oktobra na Zlatiboru u TRK Zlatibor (nekadašnji WaiTai sportski centar). Dolazak učesnika je 14. i 21. oktobra do 12h. Kurs će voditi Miljko Čolović. Na kurs mogu da se prijave samo oni koji imaju položen LEVEL 1 kurs i to minimum dve godine. Prisustvo na oba vikenda je obavezno zbog polaganja ispita na kraju kursa. Kotizacija za učešće na kursu je 4000 dinara po osobi za klubove/udruženja koji do sada nisu imali polaznike na LEVEL 2 kursu i 7000 dinara po osobi za klubove/udruženja koji su već imali polaznike na LEVEL 2 kursu, shodno Troškovniku SSS. Troškove putovanja plaćaju sami učesnici. 
 
Rok za prijavu na LEVEL 2 kurs je sreda 28. septembar. Prijava treba da sadrži ime i prezime, ime kluba/udruženja, kontakt telefon i email adresu polaznika.
 
Nakon isteka roka za prijavu biće prosleđeni podaci za uplatu i okvirna satnica rada.