Logo

Streličarski Savez Srbije

Novosti

Rezultati, statistika i bodovanje sa turnira

30.10.2022 23:46:06

Po ugledu na WA,

V.Parezanović je, pored kvalifikcija i statistike za turnire, pripremio i sistem bodovanja takmičara i klubova koji se oslanja na učešće najboljih takmičara u kategoriji, brojnošću kategorije, brojnošću klubova i osvojenim medaljama.

NAPOMENA: Tabele su trenutno pokaznog karaktera (tamo gde ima su pod "Final rankings").