Logo

Streličarski Savez Srbije

Novosti

Izborna skupština

None

Vanredna izborna Skupština Streličarskog saveza Srbije održana je 24.06.2023. godine u Svečanoj sali Doma učenika "Patrijarh Pavle" u Beogradu, sa početkom u 11:00 časova.
 
Vanredna izborna Skupština je počela izborom radnih tela Skupštine:
- radno predsedništvo: Dimitrije Milović, Zaviša Lučić i Vladan Gligorijević
- verifikaciona komisija: Aleksandar Stanković i Ivan Stojanović
- zapisničar : Nebojša Čupić
- dva overača zapisnika: Emil Karahasan i Zoran Tabaković
 
Verifikaciona komisije je uvtrdila da su na Skupštini prisustvovali delegati 43 kluba sa ukupno 66 glasova od mogućih 73, čime je Skupština imala potreban kvorum za rad.
 
Nakon usvajanja dnevnog reda i zapisnika sa prethodne skupštine pristupilo se predstavljanju planova i programa rada predsedničkih kandidata.
Za funkciju predsednika SSS prijavila su se dva kandidata : Slobodan Pavlović i Dragiša Jevtić. Oni su u kratkim crtama predstavili svoj plan rada za naredni period od četiri godine kao i svoj tim.
 
Po završetku izlaganja obavljeno je i glasanje za predsednika.
Nakon prebrojavanja glasova od strane verifikacione komisije utvrđeno je da je kandidat Slobodan Pavlović osvojio 40 glasova naspram Dragiše Jevtića koji je osvojio 26 glasova. Ovim je Streličarski Savez Srbije dobio novog predsednika - Slobodana Pavlovića.
Pristupilo se i glasanju za članove Upravnog odbora, Nadzornog odbora kao i za mesto Generalnog sekretara. Većinom glasova prema funkcijama su odabrani sledeći članovi
Upravni odbor
- Katarina Vranjković - odmah je izabrana za potpredsednika SSS
- Svetlana Nikolić
- dr Biljana Mitrović
- Ivan Stojanović
- Zoltan Pataki
- dr Goran Prebeg

Nadzorni odbor
- Vesna Živanović
- Predrag Surčulija
- Đorđe Marjanović

Generalni sekretar
- mr Dragan Tomašević