Logo

Streličarski Savez Srbije

Obrasci

Memorandum 3D Fild
Memorandum Sudijska
Memorandum Trenerska
Memorandum TTK
Zahtev za obnavljanje licence
Zahtev za izdavanje licence
Evidencija članova SSS - po klubovima
Ispisnica
Matične evidencije - sa uputstvom za popunu
Predstavnik kluba u Skupštini SSS - evidencioni list
Prijava učešća na inostrana takmičenja
Pristupanje kluba Streličarskom savezu Srbije
Pristupnica klubu
Registraciја (samostalna) u SSS
Registraciја u SSS - za nove takmičare