Logo

Streličarski Savez Srbije

Prijave na US Torlaci Outdoor 70/50m 2021-09-12

Stil Kategorija Prezime Ime BIB Godina rođenja Poslednji lekarski Napomena
NSSU
Olympic Bow Seniorke Vranjković Katarina 6444608 1980 16.07.2021
Compound Bow Seniori Višekruna Aleksandar 2257471 1984 29.07.2021
PSK Veteran
Olympic Bow Seniori Babić Saša 4622122 1973 05.07.2021
Olympic Bow Seniori Žepinić Aleksandar 6458545 1979 19.07.2021
Compound Bow Seniori Uzelac Veselin 6721885 1978 19.07.2021
Compound Bow Seniori Varju Dejan 1612718 1985 05.07.2021
Bare Bow Seniori Gazdag Laslo 5324103 1958 05.07.2021
Bare Bow Seniori Pavliček Zoran 1297524 1975 19.07.2021
Bare Bow Seniori Seratlić Zoran 1278134 1978 19.07.2021
SK Arena No1
Olympic Bow Seniori Svilanović Dragan 7029121 1960 02.09.2021
Compound Bow Seniori Branković Zoran 5770880 1957 14.06.2021
Compound Bow Seniori Ilić Slavoljub 2113641 1957 11.06.2021
Compound Bow Seniori Nedeljković Ognjen 4077485 1992 24.05.2021
Compound Bow Seniori Vezmar Marko 7778786 1981 23.08.2021
SK DIF
Olympic Bow Seniori Slavić Stefan 5528625 1994 02.09.2021
Olympic Bow Seniori Srećković Dimitrije 5913769 2002 26.08.2021 Bezglutenski obrok
Olympic Bow Seniorke Brkić Anja 2494310 2002 17.06.2021
Olympic Bow Seniorke Đurković Ksenija 8283297 1999 27.04.2021
Olympic Bow Seniorke Goleš Alisa 6287315 2007 11.06.2021
Olympic Bow Seniorke Ivanović Bojana 2472587 1994 05.05.2021 Veganski obrok
Olympic Bow Seniorke Petrović Anđela 8453765 2004 27.08.2021
Olympic Bow Seniorke Virijević (ex. Bogdanović) Nataša 8177968 1994 07.09.2021
Compound Bow Seniorke Petronijević Milica 7646179 2002 13.08.2021
Bare Bow Seniori Surčulija Predrag 6150647 1973 26.08.2021
Bare Bow Seniori Tatomirović Mihailo 8437673 1985 25.08.2021
Bare Bow Seniorke Mirković Ana 1359507 2004 18.06.2021
Bare Bow Seniorke Mirković Vanja 3123108 2007 18.06.2021
Bare Bow Seniorke Petković Nevena 4039967 2006 24.08.2021
Bare Bow Seniorke Surčulija Maša 3818958 2004 12.03.2021
Bare Bow Seniorke Turčinović Ksenija 8449119 2006 26.08.2021
SK Košutnjak
Olympic Bow Seniori Galić Aleksa 1040217 1999 14.07.2021
Olympic Bow Seniori Obradović Aleksa 8520951 1999 20.05.2021
Olympic Bow Seniori Radulović Miloš 7077205 1988 10.08.2021
Olympic Bow Seniori Redža Đorđe 6919764 1989 14.07.2021
Olympic Bow Seniori Stefanović Nikola 6489202 1997 09.06.2021
Akreditovani predstavnici
Obradović Dragana
Stanković Aleksandra
Zvonka Grahek Lilijana
SK Naissus 2003
Olympic Bow Seniori Karafilipović Dragan 6544888 1957 10.08.2021
Akreditovani predstavnici
Mladenović Aleksa
SK Niš
Olympic Bow Seniori Aleksić Miodrag 6398243 1973 17.06.2021
Olympic Bow Seniori Grozdanović Luka 7395825 1992 09.06.2021
Olympic Bow Seniori Nikolić Dejan 4449485 1981 03.09.2021
Olympic Bow Seniori Stefanović Mihajlo 9763174 2003 18.06.2021
Olympic Bow Seniorke Mitić Nataša 7750191 1976 25.05.2021
Bare Bow Seniori Majović Dragoljub 8930710 1980 19.05.2021
Bare Bow Seniori Petrović Veljko 2194267 1985 19.05.2021
Bare Bow Seniori Stojanović Dejan 4585965 1968 19.05.2021
SK OSI Oko sokolovo
Olympic Bow Seniori Janković Miodrag 8882605 1983 07.09.2021
Olympic Bow Seniori Rakić Miloš 4187979 1977 18.08.2021
Compound Bow Seniori Milović Dejan 5462384 1976 01.06.2021
Compound Bow Seniori Stojadinović Miloš 2534983 1987 01.06.2021
Compound Bow Seniorke Stojadinović Koštana 3951889 1984 08.09.2021
SK Pančevo
Olympic Bow Seniori Josipović Miloš 8418873 1971 07.06.2021
Compound Bow Seniori Mažing Robert 2897699 1994 06.05.2021
Compound Bow Seniori Milojević Branko 4076704 1975 27.07.2021
Compound Bow Seniori Žikić Stefan 9493539 1995 09.06.2021
SK Velos
Olympic Bow Seniori Dakić Igor 9521727 1995 05.08.2021
Olympic Bow Seniori Dakić Željko 6128196 1963 05.08.2021
Olympic Bow Seniori Velimirović Jovica 5180861 1973 17.05.2021
Olympic Bow Seniori Zalar Franja 7832408 1969 05.08.2021
Olympic Bow Seniorke Zalar Marjana 9890901 1998 09.06.2021
Akreditovani predstavnici
Čupić Nebojša
SK Zemun
Olympic Bow Seniori Milovanović Nemanja 4248674 1991 18.06.2021
SU Apollo
Olympic Bow Seniori Lučić Zaviša 5838806 1982 20.07.2021
Olympic Bow Seniori Nedomački Goran 1168462 1978 02.08.2021
Compound Bow Seniori Olah Jožef 6554509 1970 20.07.2021
SU TA Tican
Bare Bow Seniorke Grozdanović Milena 1877361 1992 21.04.2021
SU Vukovi
Compound Bow Seniori Đorđević Stefan 7458395 1995 18.08.2021
US Torlaci
Olympic Bow Seniori Dimitrijević Predrag 2311677 1970 09.06.2021
Compound Bow Seniori Crepajac Ivan 8325784 1973 09.06.2021
Compound Bow Seniori Drljača Miljan 7315664 1971 09.06.2021
Compound Bow Seniori Jelenković Zoran 8761658 1960 09.06.2021
Compound Bow Seniori Milaćević Vladan 1465126 1962 09.06.2021
Compound Bow Seniori Milosavljević Viktor 2658566 2006 09.06.2021
Compound Bow Seniori Mitić Zoran 5613441 1979 09.06.2021
Bare Bow Seniori Ćirković Miomir 6542392 1955 22.06.2021