Logo

Streličarski Savez Srbije

Novosti

CEC - Rang

22.07.2021 02:16:33

Svaki savez je poslao organizatoru CEC takmičenja spisak turnira koji će se koristiti kao zamena za četiri CEC turnira (ako je neki od saveza bio organizator CEC turnira, onda je imao tri zamenska).

Kako se vrši rangiranje?

Svaki savez pošalje rezultate sa zamenskog (ili organizovanog) turnira za određenu etapu (npr. za CEC-1, naš zamenski je bio turnir na Zlatiboru, za CEC-2 na BSK...), svi rezultati se poređaju po veličini i boduje se 16. najboljih.

OVDE možete videti trenutno stanje, s tim što za CEC-4 još nije urađeno bodovanje jer se čekaju rezultati zamenskih turnira iz drugih zemalja, tako da određeni broj takmičara neće biti ni rangiran.